Jak poprawić wydajność pracowników?

Pomimo ogólnej mechanizacji i komputeryzacji, to nadal podstawą niemal każdej firmy są jej pracownicy. Kapitał ludzki jest najbardziej wartościowym kapitałem, bo bez niego żadna produkcja ani świadczenie żadnych usług, nie mogłyby mieć miejsca. I tak samo jak maszyny i pozostała infrastruktura przedsiębiorstwa, także pracownicy wymagają odpowiednich inwestycji. W innym przypadku ich wydajność może z czasem spadać, co z punktu widzenia przedsiębiorcy jest czymś jak najbardziej niepożądanym. Szczególnie duże znaczenie ma inwestowanie w rozwój pracowników piastujących kierownicze stanowiska. Są to strategiczne elementy każdej firmy i powinny być sprawnie naoliwione, aby cała maszyneria mogła działać na najwyższych obrotach. W tym przypadku niezwykle korzystny jest coaching menedżerski, który pozwala na pobudzenie potencjału osób na stanowisku kierowniczych oraz na wzmocnienia wszystkich pozostałych kanałów komunikacyjnych z innymi podwładnymi. Menadżer jest niejako panem sytuacji w danym dziale firmy. To on planuje i organizuje prace, on stanowi czynnik kontrolny na danym szczeblu. Jeżeli nie bezie działa sprawnie albo jeżeli nie będzie umiał odpowiednio komunikować się ze swoimi podwładnymi, firmie grozi spadek wydajności. Czasami jest tak, że menadżer po prostu w jakiś sposób się wypalił i brak mu motywacji. Taki coaching menedżerski jest w stanie rozwiązać ten problem.
Najlepsze rozwiązanie
Odkąd psychoanaliza weszła na stałe do kanonu psychologi, dowiedzieliśmy się, że większość problemów, jakie spotykamy w życiu, jest wygenerowana przez nasza podświadomość i nasze nastawienie. Dzisiaj badania fizyki kwantowej posuwają się nawet krok dalej, udowadniając, że to nasze musli kształtują rzeczywistość. Jeżeli jest to prawda, a doświadczenie zdaje się to potwierdzać. To wszystkie problemy można naprawić poprzez naprawę samego siebie. W tym przypadku coaching menedżerski jest doskonałą metodą na dogłębną autoanalizę, która pozwala w trwały sposób przekształcić zakodowane w nas wzorce negatywnego postępowania. Coach w tym przypadku pełni rolę przewodnika, który jedynie wskazuje miejsce problemu, ale jego przyczyny i rozwiązania menadżer musi szukać samemu. W ten sposób następuje automatyczny rozwój świadomości potencjału danego menadżera, co w efekcie zaowocuje wzrostem jego motywacji oraz większą efektywnością jego pracy.