Dobry ortodonta w Warszawie a starzenie dentalne

Dobry ortodonta Warszawa zdaje sobie sprawę, że postępujący proces starzenia się społeczeństw to jedna z najbardziej charakterystycznych cech demograficznych populacji wielu krajów.

Równolegle do starzenia się populacji obserwuje się zmiany epidemiologii chorób – od dominacji schorzeń zakaźnych u dzieci, do prymatu chorób przewlekłych w starości, ze stale rosnącym ich rozpowszechnieniem. Dobry ortodonta Warszawa stwierdza, że schorzenia przewlekłe są główną przyczyną niepełnosprawności psychofizycznej osób w podeszłym wieku oraz wzrostu poziomu ich uzależnienia od systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ma to także znaczenie dla fizjoterapii, która już teraz zaczyna przybierać charakter fizjoterapii geriatrycznej.

W całej Europie, szczególnie w krajach bardziej rozwiniętych, wydłuża się długość ludzkiego życia, przy czym wzrasta także liczebność osób starszych w proporcji do pozostałej części społeczeństwa. O tym fakcie jest przekonany również dobry ortodonta Warszawa. Według dostępnych prognoz przewiduje się, że w Polsce w 2050 roku populacja osób w wieku powyżej 65. roku życia będzie stanowiła 21,5% całego społeczeństwa. Starsze osoby stanowią bardzo różnorodną grupę pacjentów. Występują u nich często problemy na kilku płaszczyznach równocześnie – organicznej, psychologicznej, poznawczej, a także społecznej. W związku z tym wymagane jest w geriatrii podejście holistyczne i wielodyscyplinarne, biorące pod uwagę obniżanie się czy pogarszanie różnych funkcji organizmu. 

Dobry ortodonta doradza, że warto być świadomym, iż dobrze skomponowany skuteczny program rehabilitacji jest zatem niezwykle istotny w celu poprawy motoryczności oraz funkcjonalności organizmu seniorów. W przypadku osób w podeszłym wieku często trudno rozróżnić stan zdrowia od stanu chorobowego, stąd prewencja jest w dużej mierze zintegrowana z rehabilitacją. Obserwuje się także wydłużenie czasu reakcji oraz spowolnienie w szybkości ruchów dowolnych. Ponadto występuje szereg innych zmian, do których zalicza się m.in. pogorszenie wzroku czy upośledzenie słuchu.

Ostatnio poszerza się obszar zaleceń do ćwiczeń fizycznych dla osób w starszym wieku, a zmniejsza zakres bezwzględnych przeciwwskazań. Jeszcze kilka lat temu ćwiczenia oporowe były przeciwwskazane dla osób starszych, natomiast obecnie się uważa, że nawet u najstarszych pacjentów można stosować ćwiczenia oporowe i uzyskiwać korzystne efekty. Dobry ortodonta badając temat uważa, że zwiększenie siły jest niezmiernie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że u osób starszych utrata siły wiąże się z utratą sprawności funkcjonalnej. W związku z powyższym ćwiczenia oporowe należy stosować w każdym przypadku, kiedy występuje deficyt funkcjonalny.

Dobry ortodonta Warszawa wspomina pacjentom, iż to właśnie ogólny stan pacjenta można ocenić za pomocą różnych testów oceniających. Testy te mogą służyć ocenie równowagi ciała, ryzyka upadków, chodu czy zdolności do wykonywania prostych czynności. Na tej podstawie określa się cel terapii ruchowej oraz indywidualny plan rehabilitacyjny. Podczas procesu usprawniania należy cały czas monitorować stan osoby starszej, a w razie jakichkolwiek niekorzystnych zmian – modyfikować. 

Komisja Europejska dostrzegła, iż liczba ludzi w wieku starszym coraz bardziej rośnie, dlatego też pracuje nad tym, by zwiększyć pewną świadomość rządów państw Unii Europejskiej w kwestii włączania wszystkich seniorów do biernego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dobry ortodonta Warszawa podkreśla, iż dosłownie każda osoba bez względu na swój wiek powinna mieć pełen dostęp do życia w swoim społeczeństwie, w którym odgrywa rolę i jak najdłużej cieszyć się własnym życiem. Dość aktywne starzenie, które składa się z bardzo wielu ważnych elementów takich jak na przykład starzenie w dobrym zdrowiu, znaczna poprawa jakości życia w okresie starości czy również spełnianie się w życiu zawodowym, powinno być to propagowane i także udostępniane wszystkim seniorom zamieszkującym wszystkie państwa UE.